Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Nghỉ học (19/8/2016 )
Phòng Giáo vụ vụ thông báo: Do ảnh hưởng của bão số 3 nên các buổi học kíp 4-5-6 ngày 19/8/2016 sẽ nghỉ học (bắt đầu từ 14h00). Phòng GV sẽ trao đổi với GV để bố trí lịch dạy, học bù sau....
Thông báo: Công bố lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Dự kiến) (15/8/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Dự kiến), cụ thể như sau:
Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017 (8/8/2016 )
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký cũng như đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:
Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016 (29/7/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp D12KT (19/7/2016 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và căn cứ đề nghị của Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện sẽ tổ chức các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012-2016, cụ thể như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ