Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm, trả hồ sơ HSSV tháng 11/2016 (1/12/2016 )
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 25/11/2016 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2016 đối với: sinh viên hệ chính quy khóa trước đã hoàn thành trả nợ môn học, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016 (29/11/2016 )
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Hà Nội đợt 4, tháng 12 năm 2016.
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ II năm học 2016-2017 (28/11/2016 )
Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017, phòng Giáo vụ đề nghị các Khoa đào tạo 1, các Viện, giảng viên là CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2012-2016, khối ngành Kinh tế (21/11/2016 )
Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2012-2016, khối ngành Kinh tế, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:
Thông báo: V/v Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (17/11/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017, cập nhật lịch thi phòng máy, cụ thể như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm, trả hồ sơ HSSV tháng 11/2016 (1/12/2016 )
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 25/11/2016 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2016 đối với: sinh viên hệ chính quy khóa trước đã hoàn thành trả nợ môn học, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016 (29/11/2016 )
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2012-2016, khối ngành Kinh tế (21/11/2016 )
Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (16/11/2016 )
Kế hoạch thực tập làm tốt nghiệp Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2014 – 2017 (C14) ( )
NCKH, tư vấn, hỗ trợ