Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tháng 11/2015 (24/11/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp L13KT, L13QT và sinh viên hệ chính quy các khóa được xét tốt nghiệp đợt tháng 11.2015
Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/11/2015 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện. Học viện thông báo kế hoạch triển khai tập huấn đăng ký môn học và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2015-2016) cho các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy các khóa 2012, 2013, 2014 và 2015 như sau:
Thông báo: kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp tháng D12QT, D12KT, L14QT, L14KT, C13 (12/11/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp của sinh viên:Hệ Đại học chính quy khóa 2012 ngành QTKD và Kế toán; Hệ LT CĐ-ĐH chính quy khóa 2014 ngành QTKD và Kế toán;Hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013 các ngành (CNTT, VT, QTKD, KT)
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2014-2015 (11/11/2015 )
Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm 2015. Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 (5/11/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 của sinh viên các lớp tín chỉ khóa 2012, 2013, 2014 tại cơ sở đào tạo Hà Nội, cụ thể:
Thông báo
Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/11/2015 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện. Học viện thông báo kế hoạch triển khai tập huấn đăng ký môn học và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2015-2016) cho các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy các khóa 2012, 2013, 2014 và 2015 như sau:

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Giải tích 1 khóa 2015 (6/11/2015 )
Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015 (4/11/2015 )
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT (28/10/2015 )
Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015 (26/10/2015 )
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ