Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV&CTSV
Thông báo từ Đoàn thanh niên
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Về việc Xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội) (30/8/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của các sinh viên hệ Đại học chính quy niên khóa 2010-2014 như sau:
Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014 (28/8/2014 )
Căn cứ kết quả học tập năm học 2013-2014 và các năm học trước đó của các lớp sinh viên, Phòng Giáo vụ công bố kết quả tổng hợp điểm môn học năm học tích lũy của khóa học tính đến hết năm học 2013-2014 của các lớp sinh viên như sau:
Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010 (27/8/2014 )
Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2010, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp(D10VT, CN, QT, KT,Đ-ĐT, D10ATTT, E10
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (25/8/2014 )
P. Giáo vụ thông báo Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp Liên thông L13 (các môn học ghép với D12,13 chưa được tổ chức thi lần 2); Lịch thi kỳ thi phụ cho khóa 2013 (dành cho các đối tượng hoãn thi lần 1 có phép, chậm nộp học phí và đã nộp đơn tại TT Khảo thí)
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 9 năm 2014) (22/8/2014 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông cụ thể như sau:
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ