Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Danh sách phân lớp chuyên ngành D13CN (27/5/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Danh sách phân lớp chuyên ngành của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2013, ngành công nghệ thông tin, cụ thể như sau:
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 2 - Tháng 6 năm 2016) (26/5/2016 )
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Đào tạo Hà Đông trong tháng 6 năm 2016 cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (19/5/2016 )
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (D11) đợt tháng 5 năm 2016 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:
Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (12/5/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học và thi một số học phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ (Học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp),C12,C13, D12, L14 cụ thể:
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017 (10/5/2016 )
Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy khóa 2013, 2014 và 2015 theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016-2017...
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ