Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 12-2014 (18/12/2014 )
Học viện thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông cao đẳng - đại học, Đại học vừa làm vừa, Đại học từ xa, Cao đẳng chính quy, đợt tháng 12-2014 cụ thể như sau:
Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 (18/12/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo V/v: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (4/11/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015: Cập nhật lịch thi các lớp cao đẳng, đại học khóa 2014 và điều chỉnh lịch thi Lập trình hướng đối tượng các lớp C12 (cập nhật 16/12/2014), cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp (D11KT,QT; L13KT,QT) (16/12/2014 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Đề cương thực tập tốt nghiệp của các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011 (D11QT), Liên thông CĐ-ĐH khóa 2013 (L13QT, L13KT) ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán..
Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014 (11/12/2014 )
Ngày 10/12/2014 hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên hệ chính quy dài hạn của Học viện.
Thông báo
Lịch thi
Kết quả học tập
Thực tập, tốt nghiệp
Công tác HSSV
NCKH, tư vấn, hỗ trợ