Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016 (31/8/2015 )
Căn cứ vào đơn đề nghị của sinh viên, căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016, Phòng Giáo vụ thông báo kết quả xử lý đơn xin học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011(các lớp D11KT, QT). (31/8/2015 )
Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp Đại học chính quy khóa 2011 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh (các lớp D11KT, QT) và các khóa trước trả nợ môn...
Thông báo: V/v Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2014 (25/8/2015 )
Học viện sẽ cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng cho các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Khóa 2014 từ ngày thứ ba (25/8/2015)
Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (13/8/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Lịch thi thi lần 2 kỳ 2 các lớp D11; Lịch thi phụ học kỳ 2 dành cho sinh viên các lớp tín chỉ, điều chỉnh lịch thi môn Nhập môn CNPM (22/07/2015), cụ thể như sau:
Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập (dự kiến) học kỳ 1 năm học 2015-2016 (15/6/2015 )
Công bố Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 của các khóa hệ tín chỉ (D12, C13, D13, C14, D14, E12, E13, E14, L14) tại cơ sở đào tạo Hà Nội, (cập nhật điều chỉnh bổ sung giảng viên, lịch học, phòng học 1 số lớp môn học- 10/08/2015), cụ thể như sau:
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Thực tập, tốt nghiệp
NCKH, tư vấn, hỗ trợ