Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 (29/4/2016 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 của các sinh viên hệ tín chỉ khóa 2012, 2013, 2014,2015. Cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016 (27/4/2016 )
Để thực hiện nghiêm túc các qui chế của Học viện trong công tác thu nộp học phí, Học viện thông báo nhắc nợ và kế hoạch thu hoc phí bổ sung của các kỳ học từ kỳ I năm học 2015-2016 trở về trước như sau:
Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học, cao đẳng (26/4/2016 )
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán khóa 2012-2016 (các lớp D12QT, KT) cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban đã thống nhất kết luận như sau:
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 04/2016 (12/4/2016 )
Học viện thông báo: Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 04/2016, cụ thể như sau:
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016 (16/3/2016 )
Học viện thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ khóa 12,13,14 (Cho các đối tượng sinh viên hệ niên chế học ghép, sinh viên hoãn thi lần 1 có phép); Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 khóa 2015, bổ sung lịch thi 1 số môn (cập nhật 06/04/2016)
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ