Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2016-2017(Học kỳ hè năm 2017) (21/4/2017 )
Thông báo: V/v Thời khóa biểu học tập các học phần thay thế tốt nghiệp D13QT, D13KT, D13MAR, L15QT (19/4/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu học tập các học phần thay thế tốt nghiệp của sinh viên các lớp Đại học chính quy ngành: Quản trị kinh doanh (D13QT), Kế toán (D13KT), Marketting (D13MR) ; Liên thông cao đẳng - đại học chính quy khóa 2015 ngành Quản trị kinh doanh (L15QT), cụ thể như sau
Thông báo V/v: Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật (14/4/2017 )
Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:
Thông báo Vv: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 04/2017 (10/4/2017 )
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 31/3/2017 về việc xét tốt nghiệp đối với: sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và một số sinh viên khối ngành kinh tế khóa 2012; hệ liên thông Đại học chính quy các ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:
Thông báo Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D13 QTKD, Kế toán, Marketing (7/4/2017 )
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing khóa 2013-2017 (các lớp D12QT, KT, Marketing) cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban đã thống nhất kết luận như sau:
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ