Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo V/v Đăng ký môn học kỳ I năm học 2017-2018 (27/4/2017 )
Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy khóa 2013, 2014, 2015 và 2016 theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018, phòng Giáo vụ kính đề nghị các Khoa đào tạo I, các Viện, giảng viên là CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:
Thông báo vv nhắc nợ học phí và kế hoạch thu học phí đợt cuối tính đến kỳ II năm học 2016-2017 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội (25/4/0201 )
Căn cứ Thông báo số 128/TB-HV ngày 10/3/2017 về việc thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy cơ sở Hà Nội ; Căn cứ vào sổ theo dõi thu học phí của sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy tính đến ngày 18/4/2017;Học viện thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành trách nhiệm nộp học phí (Có danh sách kèm theo). Để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện trong công tác thu nộp học phí, Học viện thông báo nhắc nợ và kế hoạch thu học phí đợt cuối của các kỳ học từ kỳ II năm học 2016-2017 trở về trước như sau:
Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2016-2017(Học kỳ hè năm 2017) (21/4/2017 )
Thông báo: V/v Thời khóa biểu học tập các học phần thay thế tốt nghiệp D13QT, D13KT, D13MAR, L15QT (19/4/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu học tập các học phần thay thế tốt nghiệp của sinh viên các lớp Đại học chính quy ngành: Quản trị kinh doanh (D13QT), Kế toán (D13KT), Marketting (D13MR) ; Liên thông cao đẳng - đại học chính quy khóa 2015 ngành Quản trị kinh doanh (L15QT), cụ thể như sau
Thông báo V/v: Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật (14/4/2017 )
Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:
Thông báo
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ