Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Công bố kế hoạch giảng dạy, danh sách các lớp môn học học kỳ 2 năm học 2016-2017 (21/2/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố kế hoạch giảng dạy, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017, cụ thể sinh viên download file kèm.
Thông báo: V/v Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2017 (21/2/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sách sinh viên Đại học chính quy khóa 2012 khối kỹ thuật, liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2014 (L14VT, L14CN) đủ điều kiện xét tốt nghiệp, cụ thể như sau:
Thông báo: V/v Rà soát thông tin thẩm định xét tốt nghiệp sinh viên hệ Đại học khóa 2013 các ngành kinh tế (các lớp D13KT,QTDN, QTM, MR) và hệ Cao đẳng khóa 2014 (các lớp C14VT,CN, QT, KT) (8/2/2017 )
Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp trên thực hiện ngay các nội dung sau đây:
Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2016-2017 (23/1/2017 )
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký cũng như đăng ký học ghép lớp trong học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:
Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (6/1/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu và các lớp sinh viên hệ Cao đẳng/Đại học/Liên thông chính quy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của sinh viên như sau:
Thông báo
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ