Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo: Về việc điều chỉnh phòng học Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên khóa 2014 (12/2/2015 )
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo lịch học tập bổ sung môn học Tiếng anh bậc 1, Tiếng anh bậc 2 của các sinh viên cao đẳng, đại học khóa 2014 như sau:
Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi) (10/2/2015 )
Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi),áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2014 trở đi, cụ thể như sau:
Thời khóa biểu, Danh sách hai lớp chất lượng cao E14CN, E14PT (5/2/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo TKB và danh sách 2 lớp chất lượng cao E14CN và E14PT như sau: Điều chỉnh phòng học từ ngày 02/03/2015 các lớp chất lượng cao E14,E13, E12 (cập nhật 12/02/2015)
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 (26/1/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các sinh viên niên chế học ghép lớp với lớp tín chỉ khóa 2012, 2013; Thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên khóa 2011; Thi Kỳ thi phụ dành cho sinh viên các lớp hệ Tín chỉ vắng thi lần 1 có phép..
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2014-2015 (13/1/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy: Danh sách đã đăng ký chính thức đã được phê duyệt(28/01/2015), bổ sung thời khóa biểu môn Thực hành cơ sở cho các sinh viên học ghép (12/02/2015)
Thông báo
Lịch học, danh sách
Lịch thi
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 (26/1/2015 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các sinh viên niên chế học ghép lớp với lớp tín chỉ khóa 2012, 2013; Thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên khóa 2011; Thi Kỳ thi phụ dành cho sinh viên các lớp hệ Tín chỉ vắng thi lần 1 có phép..

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (4/11/2014 )
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12 (22/1/2015 )
Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014) (9/9/2014 )
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014 (6/9/2014 )
Kết quả học tập
Công tác HSSV
NCKH, tư vấn, hỗ trợ