Thông báo bảo trợ thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Để cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, hai bên đã thống nhất các nội dung chính sau: Cục Thông tin KH&CN quốc gia bảo trợ cung cấp thông tin KH&CN cho các chủ nhiệm đề tài (đối với các đề tài đang thực hiện từ năm 2016 trở về trước) trong suốt quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ theo phương thức cấp thẻ đọc tại Thư viện KH&CN quốc gia và cung cấp quyền truy cập từ xa tới các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế của Cục Thông tin; gửi thông báo định kỳ hàng tháng về tài liệu mới và thông tin được thu thập, phân tích, bao gói theo chủ đề nghiên cứu; hướng dẫn phương thức tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ. 

Ngay sau lễ ký kết, các thủ tục đăng ký và cấp quyền truy cập cho 1.000 nhiệm vụ KH&CN do Quỹ NAFOSTED tài trợ tới các công bố KH&CN trong nước, quốc tế và các báo cáo kết quả nghiên cứu được giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã được thực hiện. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia: Phòng Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, ĐT: 04.3944.0555, Email: tthuyen@most.gov.vn Cục Thông tin KH&CN Quốc gia: Thư viện KH&CN Quốc gia, ĐT: 04.3934.9928, Email: thuvien@vista.gov.vn.

Mẫu phiếu đăng ký tham gia sử dụng Dịch vụ truy cập nguồn tin điện tử: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Nguồn: NASATI (02/8/2016)
9/8/2016

Các tin đã đưa:
Hội nghị lần thứ 14 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (22/7/2016)
Mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí, sách và sự phân loại tạp chí khoa học (3/9/2015)
Thư viện Quốc gia ra mắt Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt (13/11/2013)
Khi ebook lậu thắng ebook thật (19/12/2012)
Cần sớm có Luật Thư viện (13/12/2011)
Liên kết nhanh