THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Từ ngày 13/2/2017, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tổ chức cho mượn giáo trình, sách tham khảo cho các khóa theo lịch dưới đây:
Thời gianSángChiều
Thứ 2D16AT1-4; D16CN1-9
D16PT1-5; D16TT1
D16VT1-8; D16DT1-4
D16QT1-4; D16MR1-2
D16KT1-4
Thứ 3D15AT1-4; D15CN1-11
D15PT1-5; D15TT1-2
D15VT1-8; D15DT1-4
D15QT1-4; D15MR1-3
D15KT1-4
Thứ 4D14AT1-3; D14CN1-8
D14PT1-6; D14VT1-6
D14DT1-3; D14QT1-4
D14MR1-3; D14KT1-3
Thứ 5D13AT1-3; D13HTTT1-3
D13CNPM1-5; D13TTDPT;
D13TKDPT1-2; D13VT1-5
D13DT1-3; D13QTDN1-2
D13MR1-3; D13KT1-5
D13QTM1
Thứ 6E13
E14
E15CN
E16CN 1-2
C14CNPM1; C14HTTT1
C14KT1; C14QT1
C14VT1
C15KT1; C15VT1
1. Địa điểm mượn sách: Phòng Mượn - A3
2. Đề nghị các lớp thực hiện đúng lịch qui định.
3. Giờ cho mượn:
Sáng: 8h15 - 11h30
Chiều: 13h30 - 16h30
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
File dinh kem
13/2/2017

Các tin mới:
THÔNG BÁO (19/9/2017)
Thông báo v/v mượn tài liệu của D17 (7/9/2017)
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 (21/8/2017)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 (21/8/2017)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện số DSPACE (11/4/2017)

Các tin đã đưa:
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-1017 (6/2/2017)
Thông báo tạm ngừng phục vụ tai phòng đọc (27/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu khóa 2016 Học kỳ I năm học 2016-2017 (26/9/2016)
Thông báo nợ tài liệu Thư viện (21/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu các khóa học kỳ I - Năm học 2016-2017 (19/8/2016)
Liên kết nhanh