Thông báo nợ tài liệu Thư viện

Trung tâm TTTV xin thông báo: Hiện nay, khoá C13 và D12 KT, QTKD đã hoàn thành khoá học và ra trường nhưng một số sinh viên vẫn còn nợ tài liệu của Thư viện.
Đề nghị những sinh viên có tên dưới đây mang tài liệu lên trả tại phòng Mượn của Thư viện (p.101 - A3). Hạn cuối đến ngày 30/9/2016.Hết hạn trả, Trung tâm sẽ gửi danh sách lên Phòng Đào tạo đề nghị không cấp phát bằng tốt nghiệp đối với những trường hợp còn nợ sách Thư viện.
File dinh kem
21/9/2016

Các tin mới:
Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện số DSPACE (11/4/2017)
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017 (13/2/2017)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-1017 (6/2/2017)
Thông báo tạm ngừng phục vụ tai phòng đọc (27/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu khóa 2016 Học kỳ I năm học 2016-2017 (26/9/2016)

Các tin đã đưa:
Thông báo lịch mượn tài liệu các khóa học kỳ I - Năm học 2016-2017 (19/8/2016)
Thông báo lịch trả sách học kì 2 năm học 2015-2016 (21/6/2016)
Thông báo danh sách SV các lớp D11 CNTT, VT, ĐT, PT còn nợ tài liệu (31/3/2016)
Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử tại Cơ sở Hà Đông (31/3/2016)
(17/2/2016)
Liên kết nhanh