Thông báo v/v mượn tài liệu của D17

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 6/9/2017, THƯ VIỆN TỔ CHỨC CHO MƯỢN VỀ NHÀ GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO CHO KHÓA D17.
ĐỀ NGHỊ BAN CÁN SỰ CÁC LỚP PHỔ BIẾN CHO TOÀN THỂ LỚP ĐƯỢC BIẾT. LỊCH MƯỢN VÀO TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TỪ THỨ 2- THỨ 6 TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH. THAM KHẢO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÀN VĂN TẠI:
http://dlib.ptit.edu.vn/
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
File dinh kem
7/9/2017

Các tin mới:
THÔNG BÁO VỀ NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2018 (13/4/2018)
Thông báo về việc thu hồi và cho mượn tài liệu học kì 2 (19/1/2018)
Danh mục sách quỹ Châu Á tháng 1 năm 2018 (8/1/2018)
THÔNG BÁO (19/9/2017)

Các tin đã đưa:
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 (21/8/2017)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 (21/8/2017)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện số DSPACE (11/4/2017)
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017 (13/2/2017)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-1017 (6/2/2017)
Liên kết nhanh