THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-1017

Từ ngày 06/2 - 10/2/2017, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tổ chức thu hồi toàn bộ giáo trình, sách tham khảo đã mượn về của sinh viên các khóa.
Đề nghị bạn đọc khẩn trương trả hết tài liệu  để Trung tâm chuẩn bị cho mượn tài liệu học kỳ mới.
Địa điểm trả sách: Phòng Mượn  (Tầng 1 - A3)
Lịch trả: từ thứ 2 đến thứ 6, không phân biệt các lớp, khoá.
Các trường hợp để quá hạn tài liệu sẽ áp dụng theo qui định Nội qui Thư viện.
Giờ nhận sách:
Sáng: 8h15 - 11h30
Chiều: 13h30 - 16h30
Xin thông báo để bạn đọc biết và thực hiện.
File dinh kem
6/2/2017

Các tin mới:
Thông báo v/v mượn tài liệu của D17 (7/9/2017)
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 (21/8/2017)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 (21/8/2017)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện số DSPACE (11/4/2017)
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017 (13/2/2017)

Các tin đã đưa:
Thông báo tạm ngừng phục vụ tai phòng đọc (27/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu khóa 2016 Học kỳ I năm học 2016-2017 (26/9/2016)
Thông báo nợ tài liệu Thư viện (21/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu các khóa học kỳ I - Năm học 2016-2017 (19/8/2016)
Thông báo lịch trả sách học kì 2 năm học 2015-2016 (21/6/2016)
Liên kết nhanh