Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử tại Cơ sở Hà Đông

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện trong việc tăng cường nguồn tài liệu điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong học viện, Trung tâm Thông tin Thư viện - phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế xin thông báo tới bạn đọc trong toàn Học viện về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử Ebary tại Cơ sở Hà Đông như sau:
1.Tên cơ sở dữ liệu: Sách điện tử khoa học - Ebrary Academic Complete
-       Nhà xuất bản: ProQuest
-       Chủ đề: Khoa học & Công nghệ - Kỹ thuật - Tự nhiên & Xã hội (tuyển chọn từ các nhà xuất bản: Springer, McGrawHill, Taylor & Francis, Cambridge, McMillan, Routledge, Academic Press, vv)
-       Số lượng: 130,000 đầu sách.
-       Phạm vi thông tin: Từ 1980 liên tục cập nhật đến nay
-       Địa chỉ: http://site.ebrary.com/lib/ptit
-       Hình thức: Truy cập tại Cơ sở Hà Đông, không giới hạn số lượng người truy cập.
-       Thời hạn sử dụng: 01 năm
File dinh kem
31/3/2016

Các tin mới:
Thông báo lịch mượn tài liệu khóa 2016 Học kỳ I năm học 2016-2017 (26/9/2016)
Thông báo nợ tài liệu Thư viện (21/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu các khóa học kỳ I - Năm học 2016-2017 (19/8/2016)
Thông báo lịch trả sách học kì 2 năm học 2015-2016 (21/6/2016)
Thông báo danh sách SV các lớp D11 CNTT, VT, ĐT, PT còn nợ tài liệu (31/3/2016)

Các tin đã đưa:
(17/2/2016)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU (20/1/2016)
Danh sách sinh viên các lớp D11 nợ tài liệu (3/9/2015)
Danh sách sinh viên các lớp C12 nợ tài liệu (3/9/2015)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU Học kỳ I năm học 2014-2015 ()
Liên kết nhanh