Thông báo lịch mượn tài liệu các khóa học kỳ I - Năm học 2016-2017

Từ ngày 22/8 đến ngày 23/9/2016, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tổ chức cho mượn giáo trình, sách tham khảo cho các khóa theo lịch dưới đây:
Thời gianCả ngàyGhi chú
Thứ 2Khóa D15 
Thứ 3Khóa D14 
Thứ 4Khóa D13 
Thứ 5C14, 15 
Thứ 6D12Chiều T.6, nghỉ phục  vụ, sắp xếp tài liệu lên giá, tu bổ các tài liệu bong, rách
1.    Sau 23/9, các lớp  mượn tự do vào tất cả các ngày trong tuần.
2.    Địa điểm mượn sách: Phòng Mượn - 101 - A3
3.    Đề nghị các khóa thực hiện đúng lịch qui định.
4.    Giờ cho mượn: Sáng: 8h15 - 11h30       Chiều: 13h30 - 16h30
File dinh kem
19/8/2016

Các tin mới:
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017 (13/2/2017)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-1017 (6/2/2017)
Thông báo tạm ngừng phục vụ tai phòng đọc (27/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu khóa 2016 Học kỳ I năm học 2016-2017 (26/9/2016)
Thông báo nợ tài liệu Thư viện (21/9/2016)

Các tin đã đưa:
Thông báo lịch trả sách học kì 2 năm học 2015-2016 (21/6/2016)
Thông báo danh sách SV các lớp D11 CNTT, VT, ĐT, PT còn nợ tài liệu (31/3/2016)
Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử tại Cơ sở Hà Đông (31/3/2016)
(17/2/2016)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU (20/1/2016)
Liên kết nhanh