Thông báo lịch trả sách học kì 2 năm học 2015-2016

Từ ngày 20/06/2016, Trung tâm thông tin Thư viện sẽ tổ chức thu hồi toàn bộ giáo trình, sách tham khảo đã mượn về của các khóa.

Đề nghị các lớp khẩn trương trả hết tài liệu để Trung tâm chuẩn bị cho mượn tài liệu học kỳ mới.

       Địa điểm trả sách: Phòng Mượn - 101 - A3

       Lịch trả: từ thứ 2 đến thứ 6, không phân biệt các lớp, khoá

       Giờ nhận sách: Sáng: 8h15 - 11h30      

                             Chiều: 13h30 - 16h30

       Các trường hợp trả sách quá hạn sẽ áp dụng theo qui định Nội qui Thư viện.

       Trân trọng thông báo!

 
File dinh kem
21/6/2016

Các tin mới:
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-1017 (6/2/2017)
Thông báo tạm ngừng phục vụ tai phòng đọc (27/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu khóa 2016 Học kỳ I năm học 2016-2017 (26/9/2016)
Thông báo nợ tài liệu Thư viện (21/9/2016)
Thông báo lịch mượn tài liệu các khóa học kỳ I - Năm học 2016-2017 (19/8/2016)

Các tin đã đưa:
Thông báo danh sách SV các lớp D11 CNTT, VT, ĐT, PT còn nợ tài liệu (31/3/2016)
Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử tại Cơ sở Hà Đông (31/3/2016)
(17/2/2016)
THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU (20/1/2016)
Danh sách sinh viên các lớp D11 nợ tài liệu (3/9/2015)
Liên kết nhanh