DANH MỤC TẠP CHÍ NGOẠI VĂN DẠNG CSDL TOÀN VĂN TRÊN CD-ROM (TỪ 2007 - 2011)

A    TẠP CHÍ SCIENCEDIRECT
I    Toán học
1        Advances in Applied Mathematics
2        Advances in Mathematics
3        Applied Mathematics Letters
4        Journal of computational and applied mathematics
5        Journal of Mathematical analysis and applications
6        Mathematical and Computer modelling
II    Kinh tế, kinh doanh và Quản lý
7        Advances in Accounting
8        International review of economics & finance
9        Journal of Banking and Finance
10        Journal of economic behavior & organization
11        Journal of International accounting, auditing and taxation
12        Management accounting research
III    Khoa học máy tính
13        Data and knowledge engineering
14        Digital signal processing
15        Expert systems with applications
16        Information systems
17        Mathematics and Computers in simulation
18        Medical image analysis
B    TẠP CHÍ IEEE
19    Antennas and propagation, IEEE transactions on
20    Antennas and wireless propagation letters, IEEE
21    Applied superconductivity, IEEE Transactions on
22    Audio, Speech, and language processing, IEEE Transactions on
23    Communications letters, IEEE
24    Communications, IEEE Transactions on
25    Lightwave Technology, Journal of
26    Pattern analysis and machine intelligence, IEEE Transactions on

27    Pervasive computing, IEEE

-        Hiện nay đã có đầy đủ các đĩa CD, Trung tâm Thông tin Thư viện HV CNBVT  tổ chức  phục vụ nhu cầu tham khảo  của cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện.

-       Địa điểm : Phòng Nghiệp vụ: 104 - A3. Cơ sở Hà Đông, Hà Nội (ĐT: 04.38548335)

File dinh kem
14/11/2013

Các tin mới:
Thư mục Luận án Tiến sỹ (2/11/2010)
Thư mục sách ngoại văn mới (14/9/2010)
Danh mục Slide bài giảng lưu chiểu năm 2009 (10/8/2010)
Thư mục thông báo sách Quỹ Châu Á (tháng 5 - 2010) (4/6/2010)
Thư mục sách ngoại văn mới (Tháng 5 năm 2010) (10/6/2010)
Liên kết nhanh