Thông báo
THÔNG BÁO (19/9/2017)
Trung tâm Thông tin Thư viện – Phòng Quản lý KHCN&HTQT xin trân trọng gửi đến bạn đọc một số đường link phục vụ cho việc tra cứu dữ liệu tại Thư viện như sau:
Xem tiếp>>
Thông báo v/v mượn tài liệu của D17 (7/9/2017)
THÔNG BÁO LỊCH MƯỢN TÀI LIỆU CÁC KHÓA Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 (21/8/2017)
Công nghệ thông tin
Nghiệp vụ thư viện
Thông báo bảo trợ thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (9/8/2016 )
Nhằm đảm bảo ngưỡng an toàn thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ngày 29/7/2016, Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED) và Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc bảo trợ thông tin cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.
Xem tiếp>>
Hội nghị lần thứ 14 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (22/7/2016)
Mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí, sách và sự phân loại tạp chí khoa học (3/9/2015)
Liên kết nhanh