PTIT

1
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2012
 
STTTên, mã số đề tàiCấp chủ trìNgười chủ trìT.gian thực hiệnNăm nghiệm thu
1Nghiên cứu các phương pháp phân tích và phát triển công cụ tin sinh học nhằm giải quyết các bài toán quan trọng trong sinh học phân tử và ứng dụng.
Mã số: ĐTĐL.2010T/23  
Đề tài độc lập cấp Nhà nướcPGS.TS Từ Minh Phương2010-20112012
2Phân tích, tổng hợp thông tin từ Web 2.0 và ứng dụng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng 01-:-12/2012.
Mã số: KC.01.TN02/11-15
Đề tài tiềm năng thuộc KC.01, cấp Nhà nướcThs. Nguyễn Thị Ngọc Vinh01-12/20122013
3Nghiên cứu phát triển hệ thống dự đoán lưu lượng và định tuyến thông minh cho giao thông đô thị dựa trên mô hình kết hợp tính toán thông minh và khai phá dữ liệu.
Mã số: KC.01.TN06/11-15
Đề tài tiềm năng thuộc KC.02, cấp Nhà nướcTS. Nguyễn Mạnh Hùng01-12/20122013
4Thiết kế và phân tích chất lượng mạng relay hợp tác trong môi trường cơ hội truy nhập tần số.
Mã số: 102.99-2010.10
Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nướcTS. Võ Nguyễn Quốc Bảo 10/2010-11/20122012
5Nghiên cứu các phương pháp học máy cho trường hợp sử dụng nhiều nguồn dữ liệu.
Mã số:  102.01.10.09
Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nướcPGS.TS. Từ Minh Phương 2009-20112012


PA_WCMLocalRendering.ear/ilwwcm-localrende.war/jsp/html/ListFileRecource.jsp Exception: java.lang.NullPointerException


Các tin mới:
Danh mục đề tài cấp nhà nước năm 2013 ()