PTIT

1
Danh mục đề tài cấp bộ năm 2012
 
STTTên, mã số đề tàiCấp chủ trìNgười chủ trìT.gian thực hiệnNăm nghiệm thu
1Nghiên cứu phát triển công cụ đo kiểm các tham số chỉ tiêu chất lượng dịch vụ mạng IP và thử nghiệm đánh giá.
Mã số: 07-12-KHKT-SP
Cấp BộThS. Trần Hoàng Diệu20122012
2Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz.
Mã số: 29-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Trần Tố Nga20122012
3

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nối video số không dây.

Mã số: 30-12-KHKT-TC

Cấp BộThS. Đỗ Thu Thuỷ20122012
4Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị Audio không dây dải tần từ 25 MHz đến 2 GHz.
Mã số:31-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Vũ Hồng Sơn20122012
5Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nối video số không dây dải tần từ 1,5 GHz đến 50 GHz.
Mã số: 32-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Nghiêm Thanh Huyền20122012
6Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị Microphone không dây dải tần từ 25 MHz đến 3 GHz.
Mã số: 33-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Nguyễn Việt Dũng20122012
7Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; thiết bị trung kế vô tuyến TETRA.
Mã số: 34-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đỗ Đức Thành20122012
8Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuậtthiết bị thông tin UWB
Mã số: 35-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Phan Văn Minh20122012
9Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ cho máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2.
Mã số: 36-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Bùi Thu Thủy20122012
10Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình vệ tinh.
Mã số: 37-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Phạm Tùng Lâm20122012
11Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
Mã số: 38-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Thân Phụng Cường20122012
12Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn các quá trình vòng đời phần mềm
Mã số: 39-12-KHKT-TC
Cấp BộCN. Phan Trần Tuấn20122012
13Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn các yêu cầu chất lượng của sản phẩm phần mềm thương mại đóng gói và hướng dẫn kiểm tra
Mã số: 40-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Vũ Tuấn Lâm20122012
14Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn hệ thống truy nhập quang thụ động GPON
 Mã số: 41-12-KHKT-TC
Cấp BộTS. Nguyễn Đức Thủy20122012
15Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về các kịch bản mạng tham chiếu – các mối đe dọa, các kỹ thuật thiết kế và các vấn đề quản lý
Mã số: 42-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Nguyễn Chiến Trinh20122012
16Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-2:2009 Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
Mã số: 43-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Vũ Thị Lan Hương20122012
17Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-3:2009 tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
Mã số: 44-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Vũ Thị Lan Hương20122012
18Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-6:2009 “Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
Mã số: 45-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Nguyễn Thị Thu Hiền20122012
19Rà soát, cập nhật TCVN 7909-1-2:2008 Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-2: Quy định chung. Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ
Mã số: 46-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Ngô Hán Chiêu20122012
20Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-8:2009 “Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn”
Mã số: 47-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Nguyễn Thị Thu Hiền20122012
21Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật truyền dẫn/phát sóng truyền hình quảng bá số thế hệ thứ hai DVB-T2
Mã số: 48-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Nguyễn Trung Thành20122012
22Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật truyền dẫn/phát sóng truyền hình quảng bá số thế hệ thứ hai DVB-C2
Mã số: 49-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Bùi Hồng Thuận20122012
23Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn thực hiện Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS)”
Mã số: 50-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Phạm Hồng Nhung20122012
24Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Đo lường quản lý an ninh thông tin”
Mã số: 51-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đỗ Văn Tráng20122012
25Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần 54-68 MHz
Mã số: 52-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đỗ Trọng Đại,
 ThS. Nguyễn Việt Thắng
20122012
26Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truyền tải dịch vụ trên mạng di động 3G
Mã số: 53-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đỗ Diệu Hương20122012
27Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ internet cố định băng rộng
Mã số: 54-12-KHKT-TC
Cấp BộTS. Vũ Văn Thỏa20122012
28Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp tương tự
Mã số: 55-12-KHKT-TC
Cấp BộTs. Trần Thiện Chính20122012
29Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nhóm về thiết bị lặp và phiến đấu dây)
Mã số: 56-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đặng Quang Dũng20122012
30Nghiên cứu công nghệ web 3.0 và khả năng triển khai áp dụng
Mã số: 104-12-KHKT-RD
Cấp BộPGS.TS. Hoàng Minh20122012
31Nghiên cứu các vấn đề can nhiễu và khả năng sử dụng chung băng tần K, phục vụ cho các nghiệp vụ truyền thanh, truyền hình quảng bá và viễn thông
Mã số: 105-12-KHKT-RD
Cấp BộKS. Trịnh Vinh Quang20122012
32Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị điện đàm VHF cơ động tích hợp phụ kiện cầm tay DSC loại D trong thông tin hàng hải
Mã số: 157-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Đoàn Phi Điệp20122012
33Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị điện đàm VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải
Mã số: 158-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đỗ Tiến Trung20122012
34Nghiên cứu, xây dựng qui chuẩn kỹ thuật thiết bị thu nhận cuộc gọi chọn số loại A/B sử dụng các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong thông tin hàng hải
Mã số: 159-12-KHKT-TC
Cấp BộKs. Văn Quang Dũng20122012
35Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trương (EMC) cho thiết bị và dịch vụ vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz
Mã số: 160-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Đào Đức Dương20122012
36Nghiên cứu, xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật thiết bị modem ADSL
Mã số: 161-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Đặng Quang Dũng20122012
37Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cáp quang công nghệ bọc chặt (tight buffer)
Mã số: 162-12-KHKT-TC
Cấp BộTS. Ngô Hồng Quang20122012
38Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông
Mã số: 163-12-KHKT-TC
Cấp BộKS. Nguyễn Duy Hoàng20122012
39Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết bị chống sét trên đường điện hạ áp (SPD) cung cấp cho các thiết bị điện tử, viễn thông
Mã số: 164-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Vũ Hồng Sơn20122012
40Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Quản lý an ninh cho hệ thống thông tin liên tổ chức, liên ngành"
Mã số: 165-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Bùi Thị Thu Thủy20122012
41Nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá chất lượng video cho các ứng dụng đa phương tiện
Mã số: 166-12-KHKT-TC
Cấp BộThS. Nguyễn Trọng Thành20122012
42Nghiên cứu các kỹ thuật đo đánh giá chất lượng dịch vụ truyền hình HDTV
Mã số: 167-12-KHKT-TC
Cấp BộTS. Trần Thiện Chính20122012
43Nghiên cứu ảnh hưởng điện từ trường giữa các hệ thống điện gió đối với các trạm thông tin vô tuyến điện và radar quân sự, hàng không
Mã số: 171-12-KHKT-RD
Cấp BộThS. Lê Xuân Trung20122012
44Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2
Mã số: 176-12-KHKT-RD
Cấp BộThS. Đỗ Tiến Trung20122012


PA_WCMLocalRendering.ear/ilwwcm-localrende.war/jsp/html/ListFileRecource.jsp Exception: java.lang.NullPointerException


Các tin mới:
Danh mục đề tài cấp bộ năm 2013 ()