PTIT

1
Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2012
 
STTTên, mã số đề tàiCấp chủ trìNgười chủ trìNgười tham giaT.gian thực hiệnNăm nghiệm thu
1Vận dụng lý thuyết ngữ dụng học để rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã số: 01-HV-2012-CB
Cấp Học việnThS. Nguyễn Quỳnh Giao 20122012
2Vai trò của vật liệu Spintronics đối với sự phát triển công nghệ điện tử-viễn thông
 Mã số: 02-HV-2012-CB
Cấp Học việnTS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 20122012
3Các kết quả mở rộng của ma trận và ứng dụng
 Mã số: 03-HV-2012-CB
Cấp Học việnPGS.TS. Lê Bá Long 20122012
4Phương pháp bình phương bé nhất và ứng dụng
 Mã số: 04-HV-2012-CB
Cấp Học việnThS. Lê Văn Ngọc 20122012
5Phát triển nền kinh tế tri thức ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
 Mã số: 05-HV-2012-CB
Cấp Học việnThS. Đào Mạnh Ninh 20122012
6Nghiên cứu sử dụng phần mềm VIOLET hỗ trợgiảng dạy vật lý phần quang học bằng dữ liệu hình ảnh
 Mã số: 06-HV-2012-CB
Cấp Học việnTS. Lê Thị Minh Thanh 20122012
7Nghiên cứu và đề xuất phương pháp dạy tiếng Anh theo chuẩn châu Âu
 Mã số: 07-HV-2012-CB
Cấp Học việnThS. Nguyễn Thị Thiết 20122012
8Nghiên cứu một số phương pháp học tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 Mã số: 08-HV-2012-CB
Cấp Học việnThS. Phạm Thị Nguyên Thư 20122012
9Tư tưởng nhân văn trong Phật giáo và ảnh hưởng đối với Việt nam
 Mã số: 09-HV-2012-CB
Cấp Học việnThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 20122012
10Xây dựng mô hình phát hiện đột nhập bất thường dựa trên đa phát hiện và suy diễn mờ
 Mã số:01-2012-HV-CNTT
Cấp Học việnTS. Hoàng Xuân Dậu 20122012
11Hạn chế ảnh hưởng của vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía có trọng số
 Mã số:02-2012-HV-CNTT
Cấp Học việnThS.Trịnh Vân AnhTS. Nguyễn Duy Phương20122012
12Xây dựng công cụ phân tích phân cụm dữ liệu với hỗ trợ trình bày đồ họa
Mã số:03-2012-HV-CNTT
Cấp Học việnTS. Hà Hải Nam ThS. Dương Trần Đức, ThS. Nguyễn Thanh Thủy20122012


PA_WCMLocalRendering.ear/ilwwcm-localrende.war/jsp/html/ListFileRecource.jsp Exception: java.lang.NullPointerException


Các tin mới:
Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2013 ()