Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Danh sách thi ngày 26-5-2015 (25/5/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (21/5/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (20/5/2015)
Danh sách phân bổ sinh viên khóa 2012 theo phòng thi (14/5/2015)
Bảng điểm thi + điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (22/4/2015)
Thi thử tiếng Anh A1 khóa 2014 (2/4/2015)
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (30/3/2015)
Điểm kết thúc học phần môn Tiếng Anh 3,4,5,6 (Học kỳ 1 - Lần 1) (27/3/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015 (6/3/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 năm học 2014 - 2015 các lớp C12 (6/3/2015)
Kết quả thi tiếng Anh A1 đối với sinh viên Khóa 2014 (5/2/2015)
Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2014 (29/1/2015)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 13,14 tháng 12 năm 2014 (7/1/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm học 2014 (3/11/2014)
Bảng điểm Học phần các lớp Cao học khóa 2014 (Đợt 1), Học kỳ 1 Lần 1 (29/10/2014) (29/10/2014)
Bảng điểm học phần lần 2 học kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp niên chế (10/10/2014)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 20,21 tháng 9 năm 2014, cập nhật ngày: (8/10/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ thi phụ năm học 2013 - 2014 các lớp hệ tín chỉ (KHÓA 2012, 2013) (2/10/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ hè, lần 2 khóa 2012 năm học 2013 - 2014 (5/9/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (học lại hè) năm học 2013 - 2014 (30/8/2014)
Website Liên kết