Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Danh sách Học viên của các lớp Cao học Khóa 2014 (Đợt 2) dự thi lần 1 HK 1 (14-15) môn Tiếng Anh (16/4/2015)
Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (13/4/2015)
Thi thử tiếng Anh A1 khóa 2014 (2/4/2015)
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (30/3/2015)
Điểm kết thúc học phần môn Tiếng Anh 3,4,5,6 (Học kỳ 1 - Lần 1) (27/3/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015 (6/3/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 năm học 2014 - 2015 các lớp C12 (6/3/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (2/3/2015)
Kết quả thi tiếng Anh A1 đối với sinh viên Khóa 2014 (5/2/2015)
Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2014 (29/1/2015)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 13,14 tháng 12 năm 2014 (7/1/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm học 2014 (3/11/2014)
Bảng điểm Học phần các lớp Cao học khóa 2014 (Đợt 1), Học kỳ 1 Lần 1 (29/10/2014) (29/10/2014)
Bảng điểm học phần lần 2 học kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp niên chế (10/10/2014)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 20,21 tháng 9 năm 2014, cập nhật ngày: (8/10/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ thi phụ năm học 2013 - 2014 các lớp hệ tín chỉ (KHÓA 2012, 2013) (2/10/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ hè, lần 2 khóa 2012 năm học 2013 - 2014 (5/9/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (học lại hè) năm học 2013 - 2014 (30/8/2014)
Danh sách sinh viên dự thi kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp CĐ, ĐH, LT Khóa 2013 (25/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/8/2014)
Website Liên kết