Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (19/12/2014)
Danh sách, lịch thi, sơ đồ phòng thi ( Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2014) (11/12/2014)
Danh sách dự thi khóa 2012 + Khóa 2013 dự kiến ( Thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015) (4/11/2014)
Kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm học 2014 (3/11/2014)
Bảng điểm Học phần các lớp Cao học khóa 2014 (Đợt 1), Học kỳ 1 Lần 1 (29/10/2014) (29/10/2014)
Bảng điểm học phần lần 2 học kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp niên chế (10/10/2014)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 20,21 tháng 9 năm 2014, cập nhật ngày: (8/10/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ thi phụ năm học 2013 - 2014 các lớp hệ tín chỉ (KHÓA 2012, 2013) (2/10/2014)
Danh sách Học viên dự thi lần 1 HK 1 (14-15) Khóa 2014 (Đợt 1) (4/9/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ hè, lần 2 khóa 2012 năm học 2013 - 2014 (5/9/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (học lại hè) năm học 2013 - 2014 (30/8/2014)
Danh sách sinh viên dự thi kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp CĐ, ĐH, LT Khóa 2013 (25/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (24/7/2014)
Bảng điểm học phần lớp học lại ( Lớp riêng ) học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (17/7/2014)
Điểm thi tốt nghiệp, điểm bảo vệ Đồ Án - Khóa luận, Điểm chuyên đề TN tháng 6 - 2014 (9/7/2014)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 2 HK 1 năm học 2013 - 2014 (28/4/2014)
ĐIỂM THI, ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2014 (14/4/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ I năm học 2013 - 2014 (15/4/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi TN tháng 12, thi lần 1 HK 1+ DS thi lần 2 năm học 2013 - 2014 (13/2/2014)
Website Liên kết