Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1 (3/2/2016)
Bảng điểm học phần - điểm phúc khảo, kỳ thi lần 1 HK 1 năm học 2015 - 2016 (3/2/2016)
Kết quả thi tiếng Anh A1.1, A1.2, A2.1 lớp chất lượng cao khóa 2015 (19/1/2016)
Bảng điểm thi, bảo vệ ĐAKL tốt nghiệp tháng 12 – 2015 (26/1/2016)
Danh sách sinh viên dự thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 - Khóa 2015 (16/1/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 6, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (9/1/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 5, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (4/1/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (21/12/2015)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 3, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (27/12/2015)
Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2015 (15/12/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 1, các lớp Cao học M15 đợt 1 (23/11/2015)
Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 (19/11/2015)
Điểm bảo vệ Đồ Án, Khóa Luận các lớp L13TXVT, L13TXQT (3/11/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 2, các lớp Cao học M14 đợt 2 (26/10/2015)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 (9/10/2015)
Bảng điểm thi lần 2 kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014 - 2015 (13/10/2015)
Bảng điểm học phần môn tiếng Anh lần 2 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (18/8/2015)
Điểm kết thúc học phần môn Tiếng Anh 4, 5, 6 (Học kỳ 2) (1/8/2015)
Bảng điểm học lại hè năm học 2014 - 2015 (12/10/2015)
ĐIểm thi lần 2 HK II năm học 2014 - 2015 (8/9/2015)
Website Liên kết