Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2, HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1 (24/5/2016)
Danh sách sinh viên dự thi (dự kiến) thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (18/5/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 1 (CQ), lần 1,2 học kỳ 2 (C ĐN) năm học 2015 - 2016 (11/5/2016)
Kết quả thi tiếng Anh Lần 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (12/4/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 5 và tiếng Anh bậc 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) do hoãn thi và lỗi đề thi (4/1/2016)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2016 (4/4/2016)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 1 tăng cường (năm học 2015 - 2016) (1/4/2016)
Bảng điểm học phần - điểm phúc khảo, kỳ thi lần 1 HK 1 năm học 2015 - 2016 (28/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 2, bậc 3, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (23/2/2016)
Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm học 2015 - 2016 các lớp CĐCQ Khóa 2013 (15/3/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 1 tăng cường (năm học 2015 - 2016) (1/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh 4, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (3/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh 6, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (29/2/2016)
Kết quả thi tiếng Anh 5, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (24/2/2016)
Kết quả thi tiếng Anh A1.1, A1.2, A2.1 lớp chất lượng cao khóa 2015 (19/1/2016)
Bảng điểm thi, bảo vệ ĐAKL tốt nghiệp tháng 12 – 2015 (26/1/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 6, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (9/1/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (21/12/2015)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 3, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (27/12/2015)
Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2015 (15/12/2015)
Website Liên kết