Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 (9/10/2015)
Bảng điểm thi lần 2 kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014 - 2015 (9/10/2015)
Bảng điểm học phần môn tiếng Anh lần 2 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (18/8/2015)
Điểm kết thúc học phần môn Tiếng Anh 4, 5, 6 (Học kỳ 2) (1/8/2015)
Bảng điểm học lại hè năm học 2014 - 2015 (8/9/2015)
ĐIểm thi lần 2 HK II năm học 2014 - 2015 (8/9/2015)
Bảng điểm học phần môn tiếng Anh 1,2,3,4,5,6 học kỳ phụ (Hè) (năm học 2014 - 2015) (7/8/2015)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 1, bậc 2, học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (26/7/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 3, điểm phúc khảo lớp Cao học khóa 2014 đợt 1 (8/9/2015)
Kết quả bảo vệ khóa luận, điểm tiểu luận TN lớp L13KT, L13QT (28/8/2015)
Danh sách sinh viên dự thi lại tiếng Anh (do bị lỗi NHCHT) (15/8/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (18/8/2015)
Bảng điểm bảo vệ KLTN khóa 2011 - ngành Kế toán, Quản trị KD (30/7/2015)
Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2015 (6/7/2015)
Kế hoạch thi và danh sách dự thi môn tiếng Anh 5 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (26/6/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (19/5/2015)
Bảng điểm thi + điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (22/4/2015)
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (29/3/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015 (5/3/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 năm học 2014 - 2015 các lớp C12 (5/3/2015)
Website Liên kết