PTIT

1
  • Expand Đề tài Dự án
  • 1
  • Hội nghị hội thảo Page Menu
  • 1
  • KHCNChiTiet
  • 1
  • Expand BaiBaoKhoaHoc
Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và CNTT

The 2015 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT 2015

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tổ chức “Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin” (The 2015 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT 2015). Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/12/2015 tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị có thể tham khảo tại website: http://rev-ecit.org/

PA_WCMLocalRendering.ear/ilwwcm-localrende.war/jsp/html/ListFileRecource.jsp Exception: java.lang.NullPointerException


Các tin đã đưa:
Hội nghị NAFOSTED lần thứ hai về Khoa học thông tin và máy tính ()