PTIT

1
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Học viện có 2 cơ sở đào tạo Đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 29.000 sinh viên. Học viện cũng có 3 Viện nghiên cứu chuyên ngành CNTT  & Truyền thông, Kinh tế với hàng trăm đề tài, nhiệm vụ KHCN hàng năm theo cơ chế đặt hàng từ doanh nghiệp. 2 trung tâm đào tạo bồi dưỡng của Học viện cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn với lưu lượng người học đạt 10.000 người/năm.

Trụ sở chính tại Hà Nội


Cơ sở Đào tạo tại Hà Nội

Cơ sở Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh


Trung tâm Đào tạo Quốc tế tại Hà Nội

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo Phòng thí nghiệm, thực hành